Make your own free website on Tripod.com

םיקחשמ
,םיקחשמה קלח תא חותפל ךיא ונבשחו ונבשי
םיצור חטב םה הזה קלחל םיסנכנ םישנא םאש ונבה זאו
.קחשל טושפ
....םילימב דוע ריבכנ אל ,ןכל
-רמאנ קר םכלו
!החלצהב

םיקחשמה
תיפינסה תודיתעה תדגמ
ךלש תיניסה הדילה תנש

תויוליעפ
םיכשמהב רופיס